Çalışma Saatleri
10:00-22:00

Bakırköy'de Hava
/ 10 °C

€:TL
$:TL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU

ÖN BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Veri sorumlusu olan Şirketimize (“Baymer Turizm ve Yatırım A.Ş.”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Şahsen Şirket merkezimize başvurmanız,
  • Noter vasıtasıyla iletmeniz
  • Başvuru formunu doldurarak 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimize ait kayıtlı elektronik posta  (KEP) adresine göndermeniz,
  • Başvuru formunu mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak komitekvkk@carousel.com.tr uzantılı e-mail adresine elektronik posta ile göndermeniz

 

yöntemleri ile iletilebilecektir.

Aşağıda yer verilen tabloda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına detaylı bilgilere yer verilmiştir.
  


Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

Fişekhane Cd. No:5 Bakırköy/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.

Noter Vasıtasıyla Başvuru

Fişekhane Cd. No:5 Bakırköy/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

baymerturizmyatirim@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

komitekvkk@carousel.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.
  
İletmiş olduğunuz başvuru talepleri, talebin niteliğine göre talebinizin ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Başvuru sonuçlarınız ile ilgili olarak yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletişime geçilecektir.

Başvuru Formu için lütfen Tıklayınız.